Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2019

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ