Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

8-7-19 Διαμόρφωση ραμπών – ΑΚΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Γενική Συγγραφη Υποχρεωσεων

7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΦΑΥ

9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ- ΤΕΥΔ

11. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ- ΤΕΥΔ_doc

16-7-19 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_signed

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ