Άλιμος Author

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.Α.Υ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΕΥΔ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 42-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

“Η Ζωή Είναι Ωραία” «Παρ’ όλο που κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να κάνει μια νέα αρχή, ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει από τώρα και να δώσει ένα νέο τέλος». Carl Bard (Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής) Ο Δήμος Αλίμου συνεχίζει το Πρόγραμμα ΄΄Η ζωή είναι ωραία΄΄, ένα πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις Τέχνης, Πολιτισμού […]

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2.ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2019 4.ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7-1-2019 Διευκρίνιση για ασφάλιση μηχανημάτων  11-1-2019 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ        

Παραθέτουμε τη Μελέτη για τις Ζώνες Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ.Κοσμά. Τα στοιχεία εστάλησαν στον Δήμο μας στις 11.12.2018 και η προθεσμία που έχει τεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη σχετική διαβούλευση είναι η 19.12.2018.  Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται, να μας αποστείλουν τις παρατηρήσεις-απόψεις-προτάσεις-επισημάνσεις τους μέχρι […]