Άλιμος Author

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑ (ΚΔΗΦ)

AITHΣΗ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2020 (3) ANAKOINΩΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (1) NEΑ ANAKOINΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2020 (1) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (Γ’ ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ)

-1- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2- ΤΕ -3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -4- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -5-ΤΕΥΔ -5-ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΑΔΑ