Άλιμος Author

espd-request-v2 ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -2- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -3- ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -4- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΣΑΥ 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ […]

09.07.2019-TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 09.07.2019-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΕΥΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Γενική Συγγραφη Υποχρεωσεων 7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΦΑΥ 9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ 10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ- ΤΕΥΔ 11. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ […]

ANAKOINΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ (1) ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ