Άλιμος Author

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (Γ’ ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ)

-1- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2- ΤΕ -3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -4- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -5-ΤΕΥΔ -5-ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΑΔΑ

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο «Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens» Ο Δήμος Αλίμου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (REP2019) «Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens» και διοργανώνει την δεύτερη εκδήλωση στον Άλιμο στις 21 Ιανουαρίου 2020. Στην εκδήλωση θα […]