Άλιμος Author

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο «Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens» Ο Δήμος Αλίμου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (REP2019) «Road to European Parliament 2019 – Empowering a new generation of EU citizens» και διοργανώνει την δεύτερη εκδήλωση στον Άλιμο στις 21 Ιανουαρίου 2020. Στην εκδήλωση θα […]

Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results”, πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου στη πόλη Cheste της Ισπανίας. Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου (Ελλάδα), (γ) Commune di San Cassiano (Ιταλία), (δ) Podes-Association For The Promotion Of […]

1  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 4  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 5  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 103 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 10  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 11  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ 12  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΔ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2-ΤΕ 3-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ