Άλιμος Author

ANAKOINΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ (1) ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΕΠ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 5.Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 6. Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρωσεις οδώνsigned 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 8.ΣΑΥ 1.1_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 9. ΣΑΥ 1.2_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις […]

1-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΧΝ ΕΚΘΕΣΗ 2- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΧΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5- ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΤΕΥΔ 6-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 19 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (1) ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟ  

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο, “Old Towns, New Results” Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results’’, πραγματοποιήθηκε στις 12 – 14 Απριλίου στο Gharb (Gozo) της Μάλτας. Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου […]