Άλιμος Author

Πρόγραμμα, Ευρώπη για τους Πολίτες – Έργο, “Old Towns, New Results” Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europe for Citizens – Project, “Old Towns, New Results’’, πραγματοποιήθηκε στις 12 – 14 Απριλίου στο Gharb (Gozo) της Μάλτας. Την συνάντηση παρακολούθησαν οι εταίροι του προγράμματος: (α) Victoria Municipality – συντονιστής εταίρος (Ρουμανία) (β) Δήμος Αλίμου […]

110119-ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 110119-ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2019 110119-ΤΕΥΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 110119-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ