Άλιμος Author

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και θέματα ανάπτυξης Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και θέματα Νομικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και θέματα πράσινων τεχνολογιών  Πολιτική Προστασία και τεχνικά θέματα

espd-request-v2 ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -2- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -3- ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -4- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΣΑΥ 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ […]

09.07.2019-TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 09.07.2019-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΕΥΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Γενική Συγγραφη Υποχρεωσεων 7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΦΑΥ 9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ 10. […]