ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 22-01-2021

22-01-2021

19-01-2020

15-01-2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30-12-2020

Πρόσκληση μελών σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 19:00

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15-12-2020 τηλεδιάσκεψη (1)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 15-12-2020 τηλεδιάσκεψη τακτική (1)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9-12-2020