ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.Α.Υ.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

espd-request-v2 ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -2- ΣΥΓΓΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -3- ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛ-Γ ΠΡΟΜ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 19 -4- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 107_ ΣΑΥ 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ […]

09.07.2019-TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 09.07.2019-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΕΥΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ 5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων 6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ -Γενική Συγγραφη Υποχρεωσεων 7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 7.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ-ΦΑΥ 9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ 10. […]

ANAKOINΩΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙ (1) ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΕΠ_Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 5.Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 6. Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρωσεις οδώνsigned 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 8.ΣΑΥ 1.1_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδώνsigned 9. ΣΑΥ 1.2_ Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις […]