Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Θα χρησιμοποιούσατε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Πύλης;





Χρήσιμα Εργαλεία

Macromedia Flash Player
Adobe Acrobat Reader
Free PDF Readers

Παιδεία / Νηπιαγωγεία / Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

Δ Δ/νση ΠΕ Αθηνών

    Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    Τακτικά μέλη

1. Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Πρόεδρος
2. Αριστείδης Τάγκαλος - Αντιπρόεδρος
3. Ρωξάνη Αμοιρίδου
4. Μαρία Ανανιάδου
5. Νίκος Λαμπριανίδης
6. Παναγιώτης Αλευράς
7. Κωνσταντίνα Μαυρίδου
8. Ρωμαλέα Μπομποτσιάρη
9. Σπύρος Ευστρατίου
10. Αναστασία Ταμπουρατζή
11. Σπύρος Κρασάκης
12. Ξενοφώντας Σταυρόπουλος
13. Νικόλαος Μπότσης
14. Κωνσταντίνα Κυριάκη
15. Ιωάννης Μαριόλης 

    Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταύρος Πουλογιαννόπουλος
2. Μαίρη Παπαδάκη-Καπηλίδη
3. Απόστολος Συνοδινός
4. Ιωάννης Μπελιάς
5. Χρήστος Μαρίνης
6. Αικατερίνη Γιαννούλη
7. Ιωάννης Ψαριώτης