Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επ. - Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 1:44 μμ