Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επ. - Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 9:59 πμ