Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής - Τρίτη 25 Σεπεμβρίου 2018 και ώρα 14:30

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 12:06 μμ