Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Πρόσκληση μελών σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτρ.- Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018 3:15 μμ