Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Κυριακή, 30 Απριλίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τα Χρηματοδοτικά μοντέλα ενεργειακής ανακαίνισης δημοτικών κτηρίων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 12:00 πμ