Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Δημότες / Οικονομικές Υπηρεσίες/Δικαιολογητικά / Τέλος Κοινοχρήστων Χώρων

Τέλος Κοινοχρήστων Χώρων

Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

  • Καταβολή του τέλους
  • Χορήγηση αδείας

Αρμόδια :  ΜαρτίνηΕλένη - 2132008031