Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Γραφείο Δημάρχου / Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτα Προυντζοπούλου


Αριστοτέλους 53 (Κτίριο Δήμου Αλίμου) - 4ος όροφος
Τηλ: 213-200.8032