Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 2014-2017

Πρόεδρος: Ανδρέας Κονδύλης

Τακτικά μέλη  
 •    Χριστίνα Βράνη
 •    Δημήτρης Γιαννακόπουλος
 •    Γεώργιος Παναγουλόπουλος
 •    Γεωργία Παπά
 •    Αναστασία Σιμητροπούλου
 •    Αθανάσιος Ορφανός
 •    Νικόλαος Τσαμπαρλής
 •    Ελένη Μπελιά

Αναπληρωματικά Μέλη        

 •    Στέφανος Διαμαντής
 •    Θεοδώρα Σύρμα
 •    Νικόλαος Παπανικολάου
 •    Κυριακή Καμαρινού