Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Ο Δήμος Αλίμου / Γραφείο Δημάρχου / Γραφείο Ειδικών Συμβούλων Ειδικών και Επιστημονικών συνεργατών

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων Ειδικών και Επιστημονικών συνεργατών

Αριστοτέλους 53, 'Αλιμος (Κτίριο Δήμου Αλίμου) - 4ος όροφος

Τηλ: 213-200.8037