ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση:Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008091

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Συντάσσει και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους.
  • Καταχωρεί τυχόν μεταβολές (διαγραφές λόγω θανάτου, διπλοεγγραφές κ.α.) και αποστέλλει αναθεωρη-μένους εκλογικούς καταλόγους ανά δίμηνο στο αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Ασχολείται με κάθε εργασία που αφορά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των βουλευτικών και δημοτικών εκλογών, καθώς και του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.