ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Άνω ΚΕΠ – Δωδεκανήσου 63
Τηλέφωνο: 213-2149100-5
Fax: 210-9920046
Ώρες Λειτουργίας: Δευτ.-Παρασκ.: 08.00-20.00, Σάββατο: 08.00-14.00

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Δήµου.
  • Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών.
  • Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
  • Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διαδικασιών.