ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

null

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

null

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

null

null

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χρυσόστομος Αγγελόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Αλβανός
Aντιπρόεδρος Δ.Σ.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Δημάκης
Γεράσιμος Μοσχόπουλος
Κωνσταντίνος Φαλιέρος
Εκπρόσωπος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών
Ιωάννης Βέργης
Ιωάννης Μπάκας
Μαρία Μουτσάτσου
Μαρίνα Φρίμη
Παναγιώτης Τρίμης
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Πέτρος Καραβατάς
Αναστάσιος Τσάγκαρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Ανανιάδου – Παγουρτζή
Στυλιανή Σταματέλου – Σφέτσα
Καραμολέγκος Αρτέμιος
Αντώνιος Φουστέρης
Αποστολία Σκλάβου
Γεώργιος Μακαριγάκης
Δήμητρα Κλεώπα – Μπίσμπα
Δήμητρα Μανιάτη
Ευφροσύνη Ζαχαριά
Ιωάννης Αντωνάκης
Μαρίνα Φραγκούλη
Εκπρόσωπος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών
Μιχάλης Φαλκωνάκης
Στέφανος Διαμαντής