Δήμος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 19-1-2019 , σύμφωνα με τον νόμο 4555/2018 άρθρο 222 και με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, ορίζεται η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων  τα οποία έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης.

Συγκεκριμένα:

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

 

Πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου

Α/Προϊσταμένη Τμήματος

Πασαγιαννη Μαρία -Μοσχούλα  213-200.8027

 

ΑρμόδιοιΥπάλληλοι

Σαρικλή Δέσποινα   213-200.8036

Καλαβατίδου Φωτεινή   213-200.8034

Μαρτίνη Ελένη   213-200.8038

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜ ΕΣΟΔΩΝ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ