Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ_signed

TΕΥΔ

TΕΥΔ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030221_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ_signed

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ