Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20925/12.09.2019 (ΣΟΧ 1/2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ 1-2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ