Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Φορείς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ