Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

espd-request-v2

ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -425-2022 ΩΧ09ΩΨΒ-6Ι8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ Ο Ρ Θ Η MOTIVO

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. -Ω3ΒΦΩΨΒ-72Μ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ