Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

9ΨΩΨΩΨΒ-ΣΧΡ-ΑΔΑ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -Ι

espd-request-v2 (8)

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1 (1)

ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1

ΣΙΤΙΣΗ ΓΙΑ ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2)

ΤΕΛΙΚΟ -ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ

PDF-espd-request-v2 (8)

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ