Δήμος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥ.Δ.Ν.Α. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» μπορούν να δουν τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής στον σύνδεσμο https://sydna.saronis.gr/news/m/5/elGR .

Επίσης, το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν οι ενέργειες συμβουλευτικής και κατάρτισης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν από τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις διαδικασίες που θα πρέπει να προβούν. 

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας.

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, ένα εκ των οποίων θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce)
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  4. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  5. Στέλεχος Εστίασης
  6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  7. Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
  8. Εσωτερικός Ελεγκτής

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ