Δήμος, Μη κατηγοριοποιημένο, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/ΣΟΧ 2019

1  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε.

4  ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

5  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

8  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

10  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

11  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ

12  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ