Δήμος, Περιβάλλον

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ: ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

Βασικός στόχος για τη Δημοτική αρχή Αλίμου είναι η ανάδειξη και η προστασία των Ρεμάτων της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα «ειδικών αποστολών» της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου πραγματοποίησε βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό του ρέματος Λαγκαδίων (Αγ. Δημητρίου). Καθαρίστηκαν με πολλή προσοχή τα πρανή, η κοίτη και οι όχθες του ρέματος. Απομακρύνθηκαν κομμάτια τσιμέντο, ξύλινες παλέτες, ογκώδη αντικείμενα αλλά και αστικά απορρίμματα που κάποιοι ανεύθυνοι είχαν πετάξει μέσα στο Ρέμα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που γιορτάστηκε πριν από λίγες μέρες, ας γίνει ευκαιρία αναστοχασμού για την ευθύνη μας απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Η συμπεριφορά μας απέναντι στη Φύση προδιαγράφει το μέλλον του πλανήτη μας. Ας το συνειδητοποιήσουμε και ας συνεργαστούμε όλοι για την προστασία των φυσικών συστημάτων  που  μας παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ