Δήμος

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ ΣΥΔΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 1971/15-06-2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 καλείται η Χωρική Αρχή του ΣυΔΝΑ ως υπεύθυνη για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) στην Αττική την περίοδο 2014-2020 για την κατάθεση επικαιροποιημένων προτάσεων Σ.Β.Α.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Στο πλαίσιο της υποβολής της ανωτέρω επικαιροποιημένης πρότασης, και για την υποστήριξη της διακυβέρνησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ-ΒΑΑ Νότιας Αττικής, απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση, πριν την υποβολή της, να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης με τοπικούς ενδιαφερόμενους εταίρους της Περιοχής Παρέμβασης. 

Ακολουθεί το ενημερωτικό υλικό της διαβούλευσης ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχεται η δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στον σχεδιασμό της νέας επικαιροποιημένης Στρατηγικής μέσα από το πεδίο – link – Συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της ΟΧΕ ΣυΔΝΑ-, το οποίο επιλέγοντάς το, σε συνδέει με την ιστοσελίδα του ΣυΔΝΑ και συγκεκριμένα με τη διεύθυνση https://sydna.gr/el/diavoulefsi_oxe_sydna , όπου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του μέχρι 23/7/2023.

Παρουσίαση-διαβούλευσης_06.07.23

Συνοπτική-τεχνική-παρουσίαση-_06.07.23

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ