Δήμος

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την ΜΠΕ Μαρίνας Αλίμου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Περιφέρεια Αττικής τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 24 Ιουλίου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση λειτουργίας της Μαρίνας Αλίμου. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι πολίτες του Αλίμου επιθυμούν, να καταθέσουν τις Απόψεις/Προτάσεις τους προς τον Δήμο Αλίμου, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των επίσημων Προτάσεων του Δήμου Αλίμου, οι οποίες θα αποσταλλούν στις αρχές που διεξάγουν την Διαβούλευση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53, Ισόγειο) ή ηλεκτρονικά στο grammateia.ds@alimos.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ