Δήμος

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Παραθέτουμε τη Μελέτη για τις Ζώνες Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ.Κοσμά.

Τα στοιχεία εστάλησαν στον Δήμο μας στις 11.12.2018 και η προθεσμία που έχει τεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τη σχετική διαβούλευση είναι η 19.12.2018. 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται, να μας αποστείλουν τις παρατηρήσεις-απόψεις-προτάσεις-επισημάνσεις τους μέχρι την 19.12.2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alimos.gr .

Εν συνεχεία, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου για να λάβει την σχετική Απόφαση και να διατυπώσει Γνώμη επί των σχεδίων.

ΤΕΥΧΗ 

02_URB_A-D1_A202_001_01
02_URB_A-D1_A204_001_01
02_URB_A-D1_P210_001_01
02_URB_A-D1_P211_001_01
02_URB_CF-D1_A202_001_01
02_URB_CF-D1_A202_002_01
02_URB_CF-D1_A204_001_01
02_URB_CF-D1_A204_002_01
02_URB_CF-D1_P210_001_01
02_URB_CF-D1_P211_001_01
02_URB_CF-D2_A202_001_01
02_URB_CF-D2_A204_001_01
02_URB_CF-D2_P210_001_01
02_URB_CF-D2_P211_001_01
02_URB_GEN_A201_001_01
02_URB_GEN_A202_001_01
02_URB_GEN_A202_002_01
02_URB_GEN_A202_003_01
02_URB_GEN_A203_001_01
02_URB_GEN_A203_002_01
02_URB_GEN_A203_003_01
02_URB_GEN_A203_004_01
02_URB_GEN_A203_005_01
02_URB_GEN_A204_001_01
02_URB_GEN_A204_002_01
02_URB_GEN_A205_001_01
02_URB_GEN_A206_001_01
02_URB_GEN_ARP_003_01_ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
02_URB_GEN_P215_001_01
02_URB_GEN_PRP_002_01_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
02_URB_GEN_PRP_003_00 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
02_URB_GEN_PRP_004_00 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΤ ΓΠΣ_ANAPT
DEV_ANALYSIS
DEV_PROPOSAL

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ