Δήμος

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για το Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 3 Αυγούστου το Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι πολίτες του Αλίμου επιθυμούν, να καταθέσουν τις Απόψεις/Προτάσεις τους προς τον Δήμο Αλίμου, προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των επίσημων Προτάσεων του Δήμου Αλίμου, οι οποίες θα αποσταλλούν στις αρχές που διεξάγουν την Διαβούλευση.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53, Ισόγειο) ή ηλεκτρονικά στο grammateia.ds@alimos.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ