Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»

Γενικη Συγγραφη Υποχρεωσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ΨΑΩΩΨΒ-Τ2Π

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης

ΦΑΥ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ