Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΙ – ΥΠΟΕΡΓΟ Α’»

espd-request-v2_PDF

Γενικη-Συγγραφη-Υποχρεωσεων-1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΝΙ ΥΠ Α) ΑΔΑΜ

Ειδικη-Συγγραφη-Υποχρεωσεων-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΝΙ ΥΠ Α) ΑΔΑΜ ΑΔΑ_ΩΖ2ΨΩΨΒ-ΔΗ5

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΔΝΑ15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ