Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

20220928_Ανακοίνωση_Διακοπή_λειτουργίας_και_Αναβάθμιση_ΕΣΗΔΗΣ_ΠκΥ_v1

ENTYPO PROSFORAS

HTML-espd-request-v2 (13)

PDF espd-request-v2 (8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΨΝΥ6ΩΨΒ-8ΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (10)

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ