Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (κάτω των ορίων) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(1)

word-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΕΚΚ_Δ. ΑΛΙΜΟΥ_11.10.22 τελικο (3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-6ΝΣΣΩΨΒ-54Ψ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ