Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΘΥΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ