Συνεδριάσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ 95ΙΟΩΨΒ-15Ω

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ