Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Ετήσια μίσθωση & μεταφορά ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων και πρεσσών»

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ