Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ 2019

ΕΕΕΠ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Α1′

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Α2′

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Γ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Δ΄

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Ε’

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ Ζ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΣΤ1′

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΣΤ2΄

Γ.Πρ. 2019 – 53623 – Έγγραφο – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ ΣΤΙΣ 24_5_2019  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-5-2019 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ, 2019”  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-5-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 ΠΜ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ