Δήμος, Παιδεία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΠΑ.Σ & Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ) και στην Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993-2007 (15-29 ετών) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου ή ανώτερου τίτλου σπουδών. Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να ενημερωθείτε και από τη σελίδα https://www.facebook.com/oaedepaskalamakiou/

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στα φυλλάδια που ακολουθούν.

ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Π.ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ