Προηγούμενες Προσκλήσεις Δ.Σ., Συνεδριάσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡA 17:30-18:00

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ