Συνεδριάσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30-15:00

Η.Δ. Ο.Ε. 15-09-2022 έκτακτη

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ