Δήμος, Υγεία-Πρόνοια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Αλίμου ενημερώνει ότι με την αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/2021 (ΦΕΚ Β’ 6302/29-12-2021), δίνεται η δυνατότητα στους ευπαθείς καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλίμου», Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου (ισόγειο), τηλ. 2109886947 – 2109886950, Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 7:00 π.μ., μέχρι τις 3:00 μ.μ., προκειμένου να αξιολογηθούν από την τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 27/2022 απόφαση του Δημάρχου Αλίμου και να διαβιβαστούν στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες. Οι ανωτέρω αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, στο email: kentro.koin@alimos.gr

Αναλυτικά, κριτήρια, δικαιολογητικά, αίτηση κ.λπ. στο συνημμένο που ακολουθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΑΙΤΗΣΗ

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ