Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ