Δήμος

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας».

Αντικείμενο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» αποτελεί η παροχή μιας δέσμης συνεκτικών υποστηρικτικών ενεργειών συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης, για 750 ωφελούμενους ανέργους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Άνεργοι κάτοικοι του Αλίμου μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα που παρέχει :

 • Εκπαιδευτικό επίδομα έως €1850 ευρώ
 • 370 ώρες κατάρτισης (12 συνεδρίες ανά ωφελούμενο)

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Πωλητής λιανικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Αιτήσεις Συμμετοχής έως τις 26/04/2022.  Μπείτε στο https://sydna.apopsi.gr/ (όπου υπάρχει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τους όρους συμμετοχής), παρακολουθήστε τα βήματα συμπλήρωσης στο video https://youtu.be/ciLo7XLu-nY και κάντε την αίτησή σας!

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ