Δήμος

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Συναντήσεις των εκπροσώπων του προγράμματος με εκπροσώπους της αγοράς

ομάδες εστίασης – Focus Groups

 Στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων κατοίκων των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου, οι δήμοι μέλη του Συ.Δ.Ν.Α. πρόκειται να πραγματοποιήσουν συναντήσεις των εκπροσώπων του προγράμματος με εκπροσώπους της αγοράς – στελέχη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι συναντήσεις θα γίνουν μέσω «ομαδικών  συνεντεύξεων» και συγκεκριμένα με την υλοποίηση τριών (3) Focus Groups (ομάδες εστίασης), με σκοπό:

 • Την ανάδειξη, με αποτελεσματικότερο τρόπο, των πιθανών ελλείψεων δεξιοτήτων και των παραγόντων που την προκαλούν.
 • Την αποτύπωση της τρέχουσας εικόνας της αγοράς εργασίας και των πραγματικών αναγκών των κλάδων σε άμεση συσχέτιση με τις ανάγκες της αγοράς για νέες θέσεις εργασίας.
 • Την εύρεση τρόπων βελτίωσης της απασχολησιμότητας των ανέργων.

Τα τρία (3) Focus Groups (ομάδες εστίασης) υλοποιούνται ένα για κάθε Δήμο μέλος του Συ.Δ.Ν.Α. (Άλιμο, Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο). Το πρώτο Focus Group  διοργανώθηκε στον Δήμο Καλλιθέας (Φεβρουάριος 2022) το δεύτερο διοργανώνεται στον Δήμο Αλίμου (Σεπτέμβριος 2022) και το τρίτο θα διεξαχθεί στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (Ιανουάριος 2023).   Στην λήξη του τελευταίου focus group θα διεξαχθεί και ένα εργαστήριο εξαγωγής συμπερασμάτων και ανάπτυξης προτάσεων δομημένο ως ένα εργαστήριο συνάντησης ειδικών (expert panel) με στόχο την βελτίωση της απασχολησιμότητας  των περιοχών παρέμβασης του έργου.

Στις ομάδες εστίασης προσκαλούνται να συμμετάσχουν:

 • Συντονιστής – επιστήμονας  με ειδική σχετική εμπειρία.
 • Εκπρόσωποι των ωφελούμενων από κάθε Δήμο (άνεργοι, εμποδιζόμενα άτομα κ.λπ.).
 • Εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της περιοχής, που ενδιαφέρονται να απορροφήσουν εργαζομένους για πρακτική άσκηση, εκπαίδευση ή\και εργασία.
 • Εκπρόσωπος του αναδόχου.
 • Εκπρόσωπος του Συ.Δ.Ν.Α.
 • Εκπρόσωπός του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής παρέμβασης.
 • Εκπρόσωπος από κάθε Δημοτική Αρχή.
 • Εκπρόσωποι από εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, κοινωνικούς εταίρους.

Λίγα λόγια για τον Συ.Δ.Ν.Α.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) συστάθηκε με σκοπό τη διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου για την κοινή ανάπτυξη των δήμων του παραλιακού μετώπου και την αναβάθμισή τους.

Οι στόχοι του Συ.Δ.Ν.Α. είναι:

 1. Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
 2. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
 3. Η εκπόνηση μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.
 4. Η συνεργασία των δήμων για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.
 5. Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
 6. Η σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
 7. Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
 8. Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
 9. Η δυναμική διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το κοινωνικό σύνολο.

Η σύσταση του ΣυΔΝΑ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση ενός δυναμικού ρόλου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (12 ατομικές συνεδρίες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση (370 ώρες)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 17024

Το επίδομα παρέχεται στους ωφελούμενους εφόσον παρακολουθήσουν και  ολοκληρώσουν τις παραπάνω δράσεις του προγράμματος και ανέρχεται έως το ποσό των € 1.850.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/ . Δεδομένου ότι στον Α’ κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» επιλέχθηκαν μόνο 625 υποψήφιοι ως επιτυχόντες  κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων, σύντομα θα ενεργοποιηθεί  ο Β΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων που αφορά την επιλογή 125 ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 750 ωφελούμενων.

Κάθε ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
 • Πωλητής λιανικής
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
 • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
 • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/ και στα site των Δήμων.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ