Δήμος, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής για τη φιλοξενία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις παραλίες του Δήμου Αλίμου”.

1.ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΑ. & ΜΕΛΕΤΗ

2.ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΑ

3.ΤΕΥΔ AMEA

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΜΕΑ

 

11-2-2019 17-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.

11-2-2019 ΑΚΥΡΩΣΗ 26-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.

About the author

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ